Úvod

Aktuálně: zveme Vás na bohoslužby (5. 6. 2016 od 9:30 do 10:30), při kterých uslyšíte osobní příběhy amerických vysokoškoláků, kteří budou na pelhřimovských školách vyučovat angličtinu.

12. 6. 2016 Vás pak zveme na grilování, kde se opět můžete setkat s našimi americkými hosty. Místo konání je sídlo Malého muzea Bible ve Starém Pelhřimově 45. Na grilování je třeba se předem nahlásit na info@btscr.cz nebo na tel. 774998246

Zveme Vás také do klubu Sedmička na anglickou konverzaci… to vše na letáku:

Tisk

Vítáme Vás na stránkách Nezávislého křesťanského sboru Pelhřimov (NKS Pelhřimov). Jsme společenství křesťanů, následovníků Ježíše Krista, kterého vyznáváme jako svého Pána a Spasitele. Bibli, to je Písma Starého a Nového zákona, přijímáme jako jediný Bohem daný základ pro svou víru a život.

Zveme Vás na naše pravidelné bohoslužby – každou 1., 3. a 5. neděli od 9:30 do 10:45 v Kulturním domě Máj v Pelhřimově (prostory volnočasového klubu Sedmička – přízemí, vchod z boku budovy).

Dále Vás zveme na akce, které v pořádáme. Více na stránkách volnočasového klubu Sedmička www.klub7.cz